вівторок, 28 вересня 2021 р.

СТРАТЕГІЯ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ

 


План заходів на реалізацію Стратегії національно-патріотичного виховання 2020-2025 в Соборненській гімназії імені Володимира Гарматія

Хто не знає свого минулого, той не вартий свого майбутнього.Завдання  національно – патріотичного виховання в гімназії імені Володимира Гарматія - формування патріотичних почуттів, вироблення високого ідеалу служіння народові.

Мета – виховання громадянина-патріота, який володіє глибоким розумінням громадянського обов’язку, готовий у будь-який час стати на захист Батьківщини, отримувати військові і військово-технічні знання, прагнути до фізичного вдосконалення, вивчати бойові традиції та героїчні сторінки історії Українського народу, його Збройних Сил.

Для педагогічного колективу нашої школи  патріотичний напрямок роботи був і залишається пріоритетним.

В своїй роботі школа керується Законом України “Про освіту” ,  Концепцією національно – патріотичного виховання.

Формування громадянина – патріота України, підготовленого до життя, з високою національною свідомістю, виховання громадян, які здатні побудувати громадянське суспільство, в основу якого були б закладені та постійно втілювалися демократія, толерантність та повага до прав людини, набуває сьогодні особливого значення. Патріотизм у сучасному розумінні – це відчуття того, що в моєму класі, школі, місті, країні все мене стосується, все залежить від мене.

Патріотичний напрямок  реалізується в гімназії через:

громадянську освіту та громадянське виховання;

військово – патріотичне виховання ( предмет “ Захисник України”)

- на прикладі життя Героя України Гарматія Володимира

правове виховання; (тижні та місячники правового виховання)

морально – етичне виховання на основі вивчення традицій українського народу; ( курс “Українознавство”.”Християнська етика в культурі українського народу”)

В нашому закладі патріотичне виховання також конкретизується через систему таких виховних завдань:

 • утвердження в свідомості і почуттях особистості патріотичних цінностей, переконань і поваги до культурного та історичного минулого України;

 •  виховання поваги до Конституції України, Законів України, державної символіки;

 • підвищення престижу військової служби як виду державної служби, а звідси культивування ставлення до солдата як до державного службовця;

 •    визнання й забезпечення в реальному житті прав дитини як найвищої цінності держави і суспільства;

 • усвідомлення взаємозв’язку між індивідуальною свободою, правами людини та її патріотичною відповідальністю;

 •   сприяння набуттю дітьми та учнівською молоддю патріотичного досвіду на основі готовності до участі в процесах державотворення;

 • формування етнічної та національної самосвідомості, любові до рідної землі, держави, родини, народу; визнання духовної єдності населення усіх регіонів України, спільності його культурної спадщини та майбутнього;

 • формування толерантного ставлення до інших народів, культур і традицій;

 • працелюбності, свободи, справедливості, доброти, чесності, бережного ставлення до природи;

 • формування мовної культури, володіння і вживання української мови як духовного коду нації;

 • спонукання зростаючої особистості до активної протидії аморальності, правопорушенням, шовінізму, фашизму.

ГОЛОВНА ВИХОВНА МЕТА на 2021- 2022 н.р. :

«Популяризація та застосування української Хартії вільної людини для формування українця – громадянина і побудови успішної громади, сприяння усвідомленню учнем поняття свободи та її важливості у житті людини, ствердження в учнівському колективі первинності духовно – моральних цінностей і людської гідності, шанобливого ставлення до природи».


Національно-громадянське виховання у 2021-2022 навчальному році реалізовуватиметься через проведення таких заходів, як Тиждень Незалежності, Шевченківські дні, Різдвяні свята, День рідної мови, години спілкування та виховні години за темами: «Ми всі українці- єдина сімя» , «Мій край - моя історія жива» , «Ми діти твої, Україно!», позакласні заходи: конкурс-гру знавців рідної мови, конкурс читців-декламаторів «Звучи, рідна мово!», виховні заходи; «Ми Матір називаємо святою», зустрічі з учнями Травневської гімназіїї імені Назарія Войтовича, обміном досвідом національно-патріотичного виховання, популяризація Книги Пам’яті про Героя України Володимира Гарматія.

Немає коментарів:

Дописати коментар